Regulamin i polityka prywatności
I. Właścicielem serwisu centrummasaz.pl i administratorem danych osobowych jest
Centrum Masaż sp. z o.o. z siedzibą w [adres rejestracyjny], KRS: 0000744003,
NIP: 8681971713, REGON: 380956511.
II. Centrum Masaż sp. z o.o. gromadzi i przetwarza dane, w tym dane osobowe,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO).
III. Dane osobowe przekazywane Centrum Masaż sp. z o.o. są chronione z najwyższą
starannością. Dane te są przetwarzane:
1. Na podstawie wyrażonej zgody
2. Kiedy przetwarzanie to jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy
3. Gdy jest to konieczne w celu realizacji obowiązków ciążących na
Administratorze
4. Kiedy jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane te
dotyczą, bądź innej osoby fizycznej.
5. W celach niezbędnych dla realizacji uzasadnionego interesu prawnego
Administratora.

IV. <dane wrażliwe, dokumentacja zabiegów, notatki o kliencie/pacjencie i jego stanie
zdrowia?>
V. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu realizowania usług, dostosowania
funkcjonalności do potrzeb użytkownika, optymalizacji i gromadzenia danych
statystycznych.
1. Użytkownik korzystając z serwisu wyraża zgodę na zapis takich plików w
pamięci urządzenia końcowego przez czas określony w parametrach plików
lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
2. Serwis korzysta z usług zewnętrznych: Facebook, Youtube, Google Analitics,
<podmiot do mailingu>.
3. Przeglądarki internetowe oferują możliwość kontrolowania i zarządzania
plikami cookies. Ograniczenia w zakresie stosowania plików cookies mogą
niekorzystnie wpływać na niektóre funkcjonalności serwisu.

VI. Serwis oferuje usługę zapisu na newsletter realizujący cele informacyjne i
marketingowe
1. Podanie danych identyfikacyjnych i adresu e-mail jest dobrowolne, stanowi
jednak warunek konieczny realizacji tej usługi.
2. Użytkownikowi korzystającemu z tej usługi przysługuje prawo dostępu do
danych, ich zmiany, ograniczenia zakresu przetwarzania, usunięcia, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
3. Cofnięcie zgody, tak jak i inne żądania, realizowane będą bez zbędnej zwłoki.
Wycofanie zgody nie wpływa na działania podjęte przez Administratora przed
tym faktem (np. wysyłkę emailingu).
4. Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom ani do państw trzecich.
VII. <Ogólny regulamin gabinetu lub wyciąg z regulaminu?>
1. <Rezerwacje terminów>
2. <Usługa masażu z dojazdem>
3. <Prawo do odmowy wykonania usługi>
4. <Regulamin voucherów?>
5. <karnety/wykupienie serii usług>
 6. <zmiana, przesunięcie rezerwacji>
VIII. W przypadku pytań, jak i żądań dot. przetwarzania danych prosimy o kontakt
<formularz?>

Centrum Masaż
Average rating:  
 0 reviews